CONDIȚII CONTRACTUALE GENERALE

(CGC)

despre utilizarea site-ului lashandlashesshop.ro

1 martie 2018.

 1. Preambul

Bine ați venit pe site-ul nostru! Vă mulțumim pentru alegerea făcută privind achiziţia efectuată de dumneavoastră!

Site-ul lashandlashesshop.ro este operat de societatea Beauty 303 Korlátolt Felelősségű Társaság.

Vă informăm că, în cazul în care comandați produse de la noi prin intermediul site-ului web, conținutul contractului dintre noi, pe lângă prevederile legislației obligatorii aplicabile, este reglementat de prezentele condiții generale și de informațiile detaliate privind procedura de achiziție (denumite în continuare „CGC”).

În consecință, prezentele CGC conțin drepturile și obligațiile dumneavoastră și ale Beauty 303 Kft, condițiile contractului, condițiile de executare, condițiile de livrare și de plată, regulile de răspundere și condițiile de exercitare a dreptului de denunțare unilaterală. Anexele la prezentele CGC sunt informațiile și declarațiile-tip disponibile pe pagina web, dar şi informațiile disponibile separat. Pentru aspectele care nu sunt acoperite în documentul Informațiile detaliate privind procesul de achiziție, prevalează CGC.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest document înainte de a vă finaliza comanda, deoarece prin finalizarea comenzii dumneavoastră acceptați în mod expres conținutul acestor CGC!

Contractul dintre dvs. și contractant este reglementat de prezentele CGC, pe lângă legislația aplicabilă obligatorie. Contractantul are dreptul de a modifica dispozițiile prezentelor CGC în limitele legislației aplicabile. Vă rugăm să citiți prevederile prezentelor CGC înainte de fiecare achiziție. Orice modificare a prezentelor CGC este valabilă de la data publicării pe site-ul web. Modificările nu vor afecta contractele (comenzi confirmate) deja încheiate până în acel moment.

Dacă aveți întrebări cu privire la Condițiile contractuale generale, la utilizarea site-ului web, la produse, la procedura de achiziție sau dacă doriți să discutați cu noi despre nevoile dvs. specifice, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact furnizate.

1.1. Prezentele CGC se interpretează în conformitate cu ofertele, confirmările de comandă, facturile și toate celelalte documente emise pe parcursul procesului de contractare și, dacă părțile nu convin altfel, prevalează prezentele condiții generale. Aceste CGC stabilesc termenii și condițiile generale ale raportului juridic dintre părți, precum și drepturile și obligațiile părților.

1.2. Orice abatere de la prezentele CGC este valabilă numai în scris, semnată și aprobată de către Client și Contractant. Un acord scris se consideră, de asemenea, un acord scris dacă este convenit prin scrisoare, fax, poștă electronica sau prin intermesdiul site-ului între părți și dacă este acceptat în mod expres de cealaltă parte. Declarațiile scrise trebuie să fie trimise la adresa, numărul de fax sau adresa de poștă electronică (e-mail) a celeilalte părți specificate în Comandă sau acceptate în mod expres pe site-ul web.

1.3. Aceste CGC se aplică, de asemenea, Clienților consumatori privați, clienților societăților comerciale și întreprinderilor individuale și altor organizații, esteticienilor și profesioniștilor (Clienți comerciali) care încheie contractul în scopuri care intră în sfera activităților lor economice sau profesionale. Clienții comerciali sunt denumiți în continuare în mod colectiv: „Clienții sau Clientul”.

1.4 Prezentele CGC intră în vigoare de la 1 februarie 2018 şi sunt valabile până la revocare.

 1. Informații introductive, definiții, note explicative
Detalii privind societatea
Numele: Beauty 303 Kft.
Sediul: 1149 Budapesta, Nagy Lajos király útja 108.
Adresa poștală: 1149 Budapesta, Nagy Lajos király útja 108.
Adresa magazinului, punctul de colectare: 1149 Budapesta, Nagy Lajos király útja 108.
Instanța de înregistrare: Curtea de Justiție a Tribunalului Capitalei
Numărul de înregistrare al societății: 01 09 724577
Numărul de identificare fiscală: 13226754-2-42
Reprezentant: László Mátrai Director general
Fax:
E-mail: Info@lashandlashes.hu
Site web: lashandlashesshop.ro
Numărul contului bancar: 11710002-20196219
Numărul de înregistrare pentru protecția datelor: NAIH: 139213/2018.
Detalii privind furnizorul de servicii de găzduire
Numele: RackForest Kft
Titlu: 1132 Budapesta, Victor Hugo utca 18-22. 3. etaj.
Locul de depozitare: 1132 Budapesta, Victor Hugo utca 18-22.
Contact (tel./e-mail)  +36-70-362-4785 / info@rackforest.hu

 

Părți: Contractant (Contractantul) și Clientul împreună

Consumator: o persoană fizică care acționează în afara activității sale comerciale, profesionale, independente sau de afaceri.

Contract încheiat cu consumatorul: un contract în care una dintre părți este un consumator.

Site web: site-ul lashandlashesshop.ro, care este un instrument de comunicare la distanță.

Contract: Contract de vânzare între Contractant, în calitate de Furnizor, și Cumpărător, prin intermediul site-ului web și al poștei electronice.

Dispozitivul care permite comunicarea între părți aflate la distanță: un dispozitiv care permite părților să facă o declarație contractuală în absența lor în scopul încheierii unui contract. Astfel de mijloace includ, în special, tipărituri cu sau fără adresă, scrisori standard, anunțuri publicate în presă cu formulare de comandă, cataloage, telefoane, faxuri și dispozitive de acces la internet.

Contract între părțile aflate la distanță: un contract încheiat fără prezența fizică simultană a părților în cadrul unui sistem de vânzare la distanță organizat pentru furnizarea bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului, în cazul în care părțile utilizează un mijloc de comunicare la distanță numai pentru a încheia contractul.

Produs: toate bunurile mobile comercializabile incluse în oferta Site-ului, plasate pe Site și destinate vânzării, care fac obiectul Contractului.

Întreprindere: o persoană care acționează în cadrul profesiei sale, al unei activități independente sau al unei afaceri.

Client: o persoană fizică sau juridică, partener profesional sau întreprinzător individual și alte entități, cosmetician și profesionist, client de afaceri care face o ofertă de cumpărare și/sau încheie un contract de înregistrare prin intermediul site-ului care încheie un contract într-un scop care intră în sfera de aplicare a activității sale economice sau profesionale.

Client străin: un client nerezident al cărui loc de reședință sau sediu social și adresă de livrare nu se află în Ungaria și/sau care nu comunică în limba maghiară.

În cazul contractelor încheiate între un consumator și o întreprindere (denumite în continuare „contracte încheiate cu consumatorul”), garanția acoperă: garanția obligatorie prevăzută de Codul civil și legislație specifică privind contractele încheiate cu Consumatorul.

Legislația aplicabilă

Contractului se aplică, în special, următoarea legislație:

Legea nr. CLV. din 1977 privind protecția consumatorilor;

Legea nr. CVIII. din 1998 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale;

Legea nr. V. din 1999 privind Codul Civil (CC);

Decretul guvernamental 151/2003 (IX. 22.) privind garanția obligatorie pentru anumite bunuri de folosință îndelungată;

Decretul guvernamental 45/2014 (II.26) privind normele detaliate ale contractelor dintre consumatori și întreprinderi;

Decretul NGM 19/2014 (IV. 29.) privind normele procedurale de gestionare a cererilor de garanție pentru bunurile vândute în temeiul unui contract încheiat între un consumator și o întreprindere

 1. Acceptarea CGC

Clientul este obligat să se familiarizeze cu dispozițiile prezentelor CGC înainte de a-și finaliza comanda. Prin efectuarea unei achiziții prin intermediul site-ului lashandlashesshop.ro, Clientul acceptă prevederile prezentelor CGC, iar CGC vor face parte integrantă din contractul dintre Client și Furnizor.

3.1. Limba contractului

Limba de redactare a contractelor care fac obiectul prezentelor CGC este limba maghiară.

3.2. Prețuri

Prețurile sunt exprimate în HUF și includ TVA de 27%.  Prețurile sunt orientative, ne rezervăm dreptul de a le modifica. Prețurile afișate pe site nu includ costurile suplimentare pentru ambalare și livrare, care vor fi indicate separat în confirmarea comenzii.

În scopul onorării comenzilor primite din străinătate, prețurile sunt afișate lângă produse şi în EUR. Clienții străini pot efectua plata și în EUR. Cu toate acestea, forintul maghiar reprezintă baza de facturare și prețul de referință.

Obiectul contractului

4.1. Contractantul operează un site web la adresa lashandlashesshop.ro (denumit în continuare „Site-ul web”), pe care produsele cosmetice și alte produse pe care le comercializează pot fi comandate de către Clienții care vizitează Site-ul web prin intermediul unei interfețe de internet sau pe baza unui contract individual încheiat cu Contractantul. Contractantul va furniza Clientului produsele disponibile în oferta sa (pe site-ul web) în cantitățile comandate de Client, cu condiția ca acestea să fie disponibile în stoc. În acest context, Contractantul se obligă să livreze Clientului, pe baza cerințelor Clientului și în măsura posibilităților Contractantului, produsele disponibile în oferta sa cu titlu oneros, în urma comenzii Clientului, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în Confirmarea de comandă relevantă 2.

4.2. Părțile contractante acționează în mod eficient și în cooperare reciprocă în executarea contractului, ținând seama de interesele legitime ale părților.

 1. Procesul de contractare, încheierea contractului

5.1 Înregistrarea pe site-ul web al Contractantului: Clienții au posibilitatea de a se înregistra pe pagina web al Contractantului (lashandlashesshop.ro). Clientul acceptă o declarație separată prin care se asigură că informațiile furnizate în timpul înregistrării sunt corecte (denumirea societății, adresa/sediul social, numărul de identificare fiscală, datele de contact, adresele de livrare etc.) și că, în caz de nerespectare a acestor informații, Clientul este răspunzător pentru orice daune care rezultă din acestea. Datele furnizate în timpul și pentru înregistrare vor fi prelucrate de către contractant în conformitate cu legislația aplicabilă și valabilă privind protecția datelor.

5.2. Comandă prin intermediul site-ului web al Contractantului: dacă Clientul selectează produsele pe care dorește să le comande pe site-ul web al Contractantului, acesta le plasează într-un coș de cumpărături virtual pe site-ul web. Clientul își definitivează intenția de a comanda produsele din coșul virtual prin acceptarea electronică a termenilor și condițiilor și prin selectarea metodei de plată, încheind astfel un contract cu Contractantul pe baza prezentelor CGC și a termenilor și condițiilor specifice prevăzute în Confirmarea de comandă 2 (denumită în continuare „Comanda electronică”). Prin apăsarea butonului „Trimite comanda”, Clientul recunoaște că obligaţiile de plată cad în sarcina lui. Confirmarea cererii de comandă (Confirmarea nr. 1) este trimisă automat Clientului de către sistem în baza comenzii, conținând, printre altele, datele Clientului, detaliile comenzii, adresa de livrare, modalitatea de plată. Confirmarea procesării comenzii de către Contractant este atașată la confirmarea nr. 2, care este trimisă personal clientului de către angajatul Contractantului. Contractantul își rezervă dreptul de a face greșeli și erori tehnice. În cazul plății cu cardul de credit, dacă Contractantul se află în imposibilitatea de a trimite comanda, contractantul va conveni cu clientul asupra rambursării sumei deja plătite.

5.3 Documente: în anumite cazuri (în cazul persoanelor care nu sunt persoane fizice, dacă comanda este bazată pe termenii şi condiţiile unui contractual individual și nu este transmisă prin intermediul site-ului web al contractantului), contractantul poate solicita documente suplimentare pentru încheierea contractului, după cum urmează: semnătura directorului general și, în cazul în care persoana care acționează pentru comandă nu este un funcționar înregistrat al societății, împuternicirea persoanei care acționează pentru comandă, indicând titlul de reprezentant al societății.

5.4. Contractantul va informa în scris Clientul cu privire la încheierea Contractului sub forma unei confirmări de comandă, care va conține descrierea exactă și detaliată a bunurilor și serviciilor comandate, prețurile acestora, termenul de livrare și de acceptare a comenzii. Contractantul este răspunzător numai pentru serviciile și produsele comandate care sunt incluse în oferta de preț și în cea de-a doua confirmare a comenzii trimisă.

5.5.Cooperare: Părțile contractante vor acționa în cooperare reciprocă în vederea executării contractului, în special în cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru executarea contractului, Clientul va furniza Contractantului aceste informații în termen de 3 zile de la primirea solicitării.

 1. Drepturile și obligațiile care decurg din contract

6.1 Plata prețului de achiziție: Clientul se obligă să ia în primire produsul pregătit de Contractant și specificat în confirmare și să plătească prețul de achiziție specificat în conformitate cu prevederile prezentelor CGC. În toate cazurile, plata prețului de achiziție se efectuează în avans, în conformitate cu metodele de plată disponibile pe site-ul web sau prin plată la livrare odată cu primirea obiectului comenzii de către Client. Acești termeni și condiții rămân în vigoare până la revocarea sau modificarea lor. Contractantul are dreptul de a se abate de la termenele de plată stabilite anterior, la discreția sa exclusivă, dacă acest lucru este justificat de natura produsului sau de alte circumstanțe ale comenzii.

6.2 Secretul comercial: Toate faptele, datele și informațiile referitoare la raportul juridic dintre părți sunt considerate secrete comerciale. Clientul recunoaște că toate documentele, materialele, desenele, specificațiile, ofertele etc. pregătite și furnizate de către contractant sunt proprietatea exclusivă a contractantului și că orice divulgare a acestor documente, materiale, desene, specificații, oferte etc. către terți constituie o încălcare a unui secret comercial, pentru care clientul poartă întreaga răspundere economică și penală.

6.3. Modificarea Contractului: după acceptarea comenzii, orice modificare solicitată de client va face obiectul unui acord separat și al unei modificări a contractului.

6.4 Respectarea drepturilor de autor: Produsele distribuite de către contractant sunt protejate prin drepturi de autor sau alte forme de protecție juridică a persoanelor juridice care le produc. Clientul trebuie să respecte aceste drepturi în conformitate cu legile aplicabile. Clientul este răspunzător pentru orice încălcare a drepturilor terților de către client în conformitate cu Codul civil și cu legislația aplicabilă.

6.5. Retragerea: Clientul poate renunța la comandă numai și exclusiv în scris, așa cum se prevede în prezentele CGV.

 1. Drepturile și obligațiile Contractantului

7.1. Contractantul se angajează să îndeplinească comanda plasată de către Client prin intermediul site-ului web al Contractantului pentru Client în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în Confirmarea comenzii 2 sau utilizând parametrii conținuți în Oferta de preț și în Confirmarea comenzii emise anterior de către Contractant și acceptate de către Client.

7.2. Contractantul are dreptul de a refuza executarea comenzii până când Clientul nu a furnizat informațiile necesare pentru executarea lucrării sau până când Clientul nu și-a îndeplinit obligația de plată prevăzută în confirmarea comenzii.

7.3. Contractantul își furnizează serviciile exclusiv pe baza unui contract (un contract încheiat în format electronic în cadrul procesului de comandă prin intermediul site-ului său web sau un contract încheiat în scris pe baza unor termeni și condiții specifice).

7.4. Contractantul se obligă să furnizeze Clientului serviciile/produsele detaliate în oferta de preț și în confirmarea comenzii pe întreaga durată a contractului și să livreze produsele în termenul convenit.

7.5. Contractantul are dreptul de a utiliza subcontractanți sau alți intermediari pentru îndeplinirea oricăreia dintre obligațiile sale contractuale.

7.6 Menţinerea dreptului de proprietate: Contractantul își rezervă dreptul de proprietate asupra bunurilor comandate și care urmează să fie livrate până la plata integrală a prețului de achiziție. În cazul în care Clientul nu plătește prețul de achiziție în termen de 3 zile de la termenul de plată specificat pentru Client, Contractantul are dreptul de a se retrage din prezentul Contract și de a-și exercita dreptul de proprietate asupra bunurilor comandate fără notificare prealabilă. În acest caz, Contractantul nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu suferit de Client.

7.7 Transport, expediere: expedierea se face pe cheltuiala Clientului. În toate cazurile, riscul este transferat Clientului după încărcarea mărfurilor în vehicul. Descărcarea la adresa de livrare este responsabilitatea Clientului și se face pe cheltuiala acestuia. Contractantul nu este obligat să încheie o asigurare de transport. Sunt permise livrările parțiale, care vor fi facturate individual. Contractantul livrează comanda Clientului sau poate renunţa la contract, la discreția Contractantului, în absența livrării și a unei notificări scrise de retragere. Contractantul nu garantează livrarea de bunuri fragile și nu recomandă livrarea acestora prin poștă.

7.8.Modificarea CGC: Contractantul are dreptul de a modifica unilateral dispozițiile CGC prin publicarea elementelor esențiale ale modificării pe pagina principală a site-ului său web (lashandlashesshop.ro) într-un loc vizibil cu 15 zile înainte de intrarea în vigoare a modificării.

 1. Metoda de plată, condiții de plată

8.1 La confirmarea comenzii sau, în cazul unui contract individual, la executarea contractului, Contractantul va emite o factură pentru produsele comandate, care va fi trimisă Clientului. Contractantul declară că facturile pe care le emite către Client sunt conforme cu reglementările legale aplicabile.

Contractantul își rezervă dreptul de a emite în orice caz o factură înainte de transfer, care va fi scanată și trimisă Clientului.

8.2. Părțile contractante convin că, în cazul confirmărilor de comandă și al facturilor emise în baza prezentului contract, cu excepția cazului în care părțile convin altfel în scris, plata trebuie efectuată în avans la momentul comenzii sau la momentul livrării.

Metodele de plată sunt enumerate în „coșul” de pe site-ul web.

 

 1. Rezilierea, încetarea contractului

9.1 Părțile contractante convin că prezentul contract este încheiat pentru o perioadă limitată de timp, care durează până la livrarea produsului sau până la plata contravalorii acestuia.

9.2. Contractul dintre părți poate fi reziliat de comun acord și prin retragere sau prin reziliere în cazul serviciilor.

9.3. Părțile convin că, în cazul în care cealaltă parte își încalcă în mod grav obligațiile care îi revin în temeiul contractului (nu își îndeplinește obligațiile sau refuză să coopereze în continuare), părțile se pot retrage din contract sau pot rezilia contractul cu efect imediat.

9.4. În cazul retragerii sau rezilierii cu efect imediat de către Client, dacă o comandă individuală încheiată în mod valabil, dar nefinalizată încă, este în curs de executare, Contractantul este obligat să despăgubească Clientul pentru daunele sale dovedite sau pentru lucrările efectuate.

9.5. În cazul retragerii sau rezilierii cu efect imediat de către Contractant, Clientul va plăti valoarea bunurilor primite.

9.6. Rezilierea unui contract între părți, indiferent de motiv, nu exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate sau de plata onorariilor până la rezilierea sau încetarea contractului.

9.8 Contractantul poate suspenda serviciul cu efect imediat sau poate rezilia contractul cu efect imediat:

9.8.1. în cazul în care Clientul este în incapacitate de plată pentru mai mult de 30 de zile și nu a efectuat plata în ciuda unei notificări în acest sens.

9.8.2. în cazul în care Clientul face obiectul unei proceduri de faliment, lichidare sau dizolvare.

 1. Forţa majoră

10.1. Niciuna dintre părți nu este răspunzătoare pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul contractului în cazul unui eveniment imprevizibil, independent de voința sa. Exemple de astfel de circumstanțe sunt: dezastre naturale, incendii, inundații, ordine ale autorităților publice, stare de urgență, revoltă, război civil, război, grevă, demonstrație sau întrerupere a activității similare, probleme de trafic sau de altă natură, lipsă de materii prime.

10.2 Dacă, din cauza unui eveniment de forţă majoră, durata suspendării depășește două luni, oricare dintre părți are dreptul de a rezilia sau de a se retrage din contract cu efect imediat.

10.3 În cazul unui caz de forță majoră, partea în cauză notifică în scris cealaltă parte.

 

 1. Evenimentele de forţă majoră nu constituie o scutire de la plata facturii pentru serviciile prestate.
 2. Asigurări, garanţii

12.1 Asigurări, garanţii: Clientul trebuie să notifice în scris Contractantul, imediat după primirea bunurilor, cu privire la orice livrare incorectă, discrepanțe cantitative și defecte. Notificarea trebuie să includă nota de livrare, contractul, numărul facturii, o descriere precisă a bunurilor și a defectelor. Deteriorările în timpul transportului trebuie raportate imediat după sosirea produsului la destinație. Se aplică obligația clientului de a inspecta întregul lot. Faptul și amploarea daunelor trebuie să fie consemnate pe bonul de livrare/recepție și semnate de către furnizor. Clientul trebuie să țină o evidență a amplorii daunelor. Defectele invizibile trebuie raportate în termen de o săptămână de la descoperire, dar în termen de 15 zile calendaristice de la primire, dacă produsul nu a fost încă utilizat, consumat sau consumat în totalitate sau parțial. Toate reclamațiile trebuie să fie făcute în scris, cu detalii precise despre fiecare defect constatat. Clientul trebuie să ofere Contractantului posibilitatea de a inspecta produsul reclamat. În cazul în care defectul este verificat, Contractantul va repara defectul sau va livra (înlocui) bunurile fără defecte, la alegerea clientului, contra returnării bunurilor. Contractantul nu este răspunzător pentru defectele care rezultă din utilizarea, depozitarea sau transportul necorespunzător. Obligația de garanție a Contractantului, astfel cum a fost stabilită mai sus, se aplică numai în cazul în care bunurile livrate anterior sunt returnate Contractantului de către Client în ambalajul lor original, nedeteriorat. Contractantul nu va prelua niciun produs pe care Clientul l-a utilizat, consumat sau epuizat, în totalitate sau parțial, sau care a fost deschis, iar aceste produse nu vor face obiectul niciunei cereri de garanție.

Contractantul va supune produsele cu defecte calitative la teste de laborator, ale căror rezultate vor fi consemnate într-un raport.

12.2. Cereri de despăgubire: Părțile exclud orice alte pretenții de despăgubire din partea Clientului, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege. Cu toate acestea, chiar și cu această clauză, Clientul poate înainta o cerere justificată de despăgubiri în legătură cu încălcarea intenționată sau din neglijență gravă a contractului de către contractant. Excluderea se referă în special la cererile de despăgubiri pentru daune indirecte, cum ar fi pierderea de producție sau pierderea de profit.

12.3. Nu se consideră că este vorba de o execuție defectuoasă sau cu întârziere dacă, în cazul produselor care nu se află în stoc, Contractantul informează Clientul despre acest fapt în confirmarea de după plasarea comenzii, împreună cu data de livrare preconizată, caz în care Contractantul nu este răspunzător pentru niciun fel de daune.

12.4. Contractantul declară că toate produsele sale sunt licențiate în conformitate cu legislația în vigoare și au raportul de testare/rezultatele corespunzătoare. Ingredientele produsului trebuie să fie indicate pe eticheta acestuia în conformitate cu legislația în vigoare. Este responsabilitatea Clientului să verifice ingredientele produselor și posibila alergenicitate a acestora, deoarece Contractantul nu este responsabil pentru nicio reacție alergică și consecințele acesteia în caz de hipersensibilitate la ingrediente.

12.5. Condițiile de depozitare a produselor sunt indicate pe site-ul web și într-o broșură separată, prin urmare, Contractantul nu este răspunzător pentru orice consecințe și deteriorare a produselor rezultate în urma unei depozitări necorespunzătoare.

12.6. Nu pot fi depuse reclamații privind calitatea, nici pretenții de garanție din cauza unor modificări ale consistenței, mirosului sau culorii produselor distribuite sau fabricate de către Contractant ca urmare a utilizării sau depozitării necorespunzătoare sau a nerespectării normelor de igienă.

 1. Retragerea Consumatorului din contract

Clientul, în cazul în care este consumator, are dreptul de a se retrage din contract pentru o perioadă de 14 zile, caz în care trebuie să returneze furnizorului produsul comandat în întregime. Costurile de returnare a bunurilor vor fi suportate de către Client în conformitate cu Decretul 45/2014 (II. 26.) – privind contractele încheiate între persoane care acționează la distanță. Furnizorul va returna bunurile Clientului în termen de 14 zile de la primirea coletului. Termenul de 14 zile pentru retragere expiră în cel mult 14 zile de la primirea coletului de către client.

Clientul suportă costurile legate de returnarea bunurilor ca urmare a exercitării dreptului de retragere, precum și costurile de livrare. Furnizorul poate solicita despăgubiri pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a bunurilor.

Consumatorul nu își poate exercita dreptul de retragere în cazurile prevăzute la articolul 5 din regulamentul guvernamental menționat.

Consumatorul nu își poate exercita dreptul de retragere în cazul unui produs aflat într-un ambalaj sigilat care nu poate fi returnat după deschidere la livrare din motive de sănătate sau de igienă.

Descrierea dreptului de retragere, informații privind modul de exercitare a dreptului de retragere

Decretul Guvernului 45/2014 (II. 26.) privind normele detaliate ale contractelor dintre consumator și companie:

Comanda trimisă de către consumator va fi confirmată automat de către sistemul informatic al Contractantului în cazul în care produsul sau produsele comandate sunt disponibile pe stoc, în cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult 48 de ore. Data confirmării comenzii este, de asemenea, data încheierii contractului între consumator și contractant.

Consumatorul își poate exercita dreptul de retragere/anulare fără nicio concluzie de la data încheierii contractului între consumator și furnizor, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea bunurilor.

Consumatorul are dreptul de a-și exercita dreptul de retragere între data încheierii contractului și data primirii produsului.

Consumatorul își poate exercita dreptul de retragere/anulare prin trimiterea unei declarații tip sau a unei declarații clare în acest sens.

Consumatorul trebuie să returneze produsul către contractant imediat, dar nu mai târziu de 14 zile.

În cazul exercitării dreptului de retragere, consumatorului nu i se percepe niciun alt cost în afară de cel de returnare a produsului.

Dacă doriți să vă exercitați dreptul de retragere, puteți face acest lucru în scris la una dintre datele de contact furnizate.

În cazul unei retrageri scrise, consumatorul trimite notificarea de retragere Contractantului în termen de 14 zile.

În cazul unei notificări scrise prin poștă, se va lua în considerare data trimiterii.

În cazul în care consumatorul nu a ales mijlocul de transport cel mai puțin costisitor pentru livrarea produsului, adică a ales un alt mijloc de transport decât cel obișnuit, societatea nu este obligată să acopere costurile suplimentare care rezultă din această situație în caz de retragere.

În cazul în care consumatorul a utilizat produsul dincolo de utilizarea necesară pentru a determina natura, caracteristicile și funcționarea produsului, societatea poate solicita consumatorului despăgubiri pentru deprecierea rezultată.

Consumatorii își pot notifica retragerea la numărul la adresa de e-mail info@lashandlashes.hu sau utilizând formularul de retragere care poate fi descărcat. În acest caz, cumpărătorului nu i se va percepe niciun cost.

Societatea noastră se angajează să ramburseze integral prețul de achiziție al produsului crescut prin adăugarea costurilor de livrare către Client în termen de 14 zile de la primirea coletului, conform înțelegerii cu clientul, în conformitate cu legislația în vigoare.

Returnați produsul comandat prin poștă sau prin serviciul de curierat la adresa societății noastre.

Nu putem accepta colete ramburs.

Vezi detalii despre lege:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor

Dacă doriți să vă exercitați dreptul de retragere/anulare, trebuie să trimiteți o declarație clară a intenției dumneavoastră de retragere/anulare (de exemplu, prin poștă, fax sau e-mail) la:

Numele companiei: Beauty 303 Kft.,

Adresa poștală a societății: 1134 Budapesta, Nagy Lajos Király útja 108.

Adresa de e-mail: info@lashandlashes.hu

În acest scop, puteți utiliza și modelul de formular de retragere/anulare anexat. Puteți să completați formularul de retragere descărcabil și să îl trimiteți la info@lashandlashes.hu. În cazul în care decideți să faceți acest lucru, vă vom confirma retragerea/anularea prin e-mail imediat după ce o primim.

Vă veți exercita dreptul de retragere/anulare în termenul limită dacă trimiteți notificarea de retragere/anulare înainte de expirarea termenului limită indicat mai sus.

În cazul unei retrageri scrise, consumatorul trimite notificarea de retragere Contractantului în termen de 14 zile.

În cazul unei notificări scrise prin poștă, se va lua în considerare data trimiterii.

Efectele juridice ale retragerii/încetării

În cazul în care vă retrageți din prezentul contract, vă vom rambursa imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea notificării de retragere, toate contravalorile plătite de dumneavoastră, inclusiv costul transportului (cu excepția costurilor suplimentare suportate pentru că ați ales un alt mod de transport decât cel mai ieftin mod de transport standard oferit de noi). Vom utiliza aceeași metodă de plată ca și în cazul tranzacției inițiale, cu excepția cazului în care sunteți de acord în mod expres cu o metodă de plată diferită; nu veți suporta costuri suplimentare ca urmare optării pentru această metodă de plată. Putem reține o rambursare până când primim produsul sau până când ne furnizați dovada că l-ați returnat: dintre cele două dăţi se va lua în considerare prima.

Trebuie să ne returnaţi sau să ne predaţi produsul la următoarea adresă:

Numele companiei: Beauty 303 Kft.

Adresa poștală a societății: 1134 Budapesta, Nagy Lajos Király útja 108.

fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 14 zile de la data notificării retragerii dumneavoastră. Termenul este considerat respectat dacă trimiteți produsul înainte de expirarea termenului de 14 zile. Costul direct al returnării produsului este suportat de dumneavoastră.
Puteți fi tras la răspundere pentru deprecierea unui produs numai în cazul în care aceasta este cauzată de o utilizare mai mare decât cea necesară pentru a determina natura, caracteristicile și funcționarea produsului sau de o utilizare într-un alt scop decât cel pentru care a fost destinat.

 1. Soluţionarea reclamaţiilor, alte posibilităţi de exercitare a drepturilor

14.1. Probleme de garanţie

În cazul unei probleme de garanție, Contractantul va inspecta produsul la o oră convenită în prealabil la serviciul pentru clienți și, în cazul unei reclamații a consumatorilor, va întocmi un raport.

14.2. Soluţionarea reclamațiilor

Consumatorul poate depune reclamații cu privire la produs sau la activitățile furnizorului folosind următoarele date de contact:

 • Locația biroului de servicii pentru clienți: 1149 Bp. Nagy Lajos Kiráy útja 108
 • Programul de funcționare al serviciului pentru clienți: luni-vineri între orele 9-17
 • Adresa de internet: lashandlashesshop.ro
 • E-mail: info@lashandlashes.hu

Contractantul se străduiește să efectueze reparația sau înlocuirea în termen de maximum cincisprezece zile. În cazul în care consumatorul nu este de acord cu modul în care a fost soluționată reclamația sau în cazul în care nu este posibilă investigarea reclamației, furnizorul întocmește imediat o evidență a reclamației și a poziției sale și îi furnizează o copie consumatorului sau o trimite prin e-mail. Contractantul păstrează o evidență a reclamației raportate de către consumator și preia produsul în cazul unei probleme în garanție, certificată printr-o chitanță.

14.3. Alte posibilităţi de exercitare a drepturilor

Alte posibilităţi de exercitare a drepturilor

În cazul în care un litigiu între vânzător și consumator nu este soluționat în cadrul negocierilor, consumatorul are la dispoziție următoarele opțiuni de executare silită:

Înregistrare în registrul cumpărătorilor. Cartea cumpărătorilor este disponibilă la Serviciul Clienți al vânzătorului. Vânzătorul va răspunde în scris, în termen de 15 zile, la observațiile transmise aici.

Depunerea plângerii la autoritățile de protecție a consumatorilor. În cazul în care consumatorul ia cunoștință de faptul că drepturile sale de consumator au fost încălcate, acesta are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a consumatorilor din locul său de reședință. După ce plângerea a fost examinată, autoritatea va decide dacă va iniția o procedură de protecție a consumatorilor.

Organismul de conciliere. Pentru soluționarea amiabilă și extrajudiciară a litigiilor de consum referitoare la calitatea, siguranța și aplicarea normelor de răspundere pentru produse, precum și la încheierea și executarea contractului, consumatorul poate iniția o procedură în fața organului de conciliere de la locul său de reședință, procedură în care Societatea noastră are obligația de a coopera.

Camera de Comerț și Industrie a județului Bács-Kiskun
Consiliul de conciliere
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Adresa poștală: 6001 Kecskemét Pf.228
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Site web: www.bacsbekeltetes.hu

Program de lucru cu clienții: luni-vineri: 9:00-12:00 / luni-sâmbătă: 13:00-15:00 / luni: niciunul

Președinte: Dr. Zsuzsanna Horváth
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
E-mail: horvath.zsuzsanna@bacsbekeltetes.hu
Tel.: 76/501-525, 76/501-532
Fax: 76/501-538
Orar de funcționare: prima zi de luni a fiecărei luni: 9-12

Vicepreședinte: János Karádi
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Tel.: 76/501-525, 76/501-532
Fax: 76/501-538
Orar de funcționare: a doua zi de luni a fiecărei luni: 9-12

Personalul Biroului de conciliere:
Dna Mária Egyedné Berente
Zoltánné Várnagy
Tel.: 76/501-525, 76/501-532, 70/7028-403, fax: 76/501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Datele de contact ale altor organisme de conciliere:

Consiliul de conciliere al județului Baranya

Adresa: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Adresa poștală: 7602 Pécs, Pf. 109.
Număr de telefon: (72) 507-154 Număr de
fax: (72) 507-152
Președinte: Dr. József Bodnár Adresa de
e-mail: bekelteto@pbkik.hu .

Biroul de conciliere din județul Békés

Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Număr de telefon: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Număr de
fax: (66) 324-976
Președinte: Dr. László Bagdi
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Biroul de conciliere județean Borsod-Abaúj-Zemplén

Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Număr de telefon: (46) 501-091, 501-870
Numărul de fax: (46) 501-099
Președinte: Dr. Péter Tulipán Adresa de
e-mail: bekeltetes@bokik.hu

Biroul de Conciliere din Budapesta

Adresa: 1016 Budapesta, Krisztina krt. 99.
Număr de telefon: (1) 488-2131 Număr de
fax: (1) 488-2186
Președinte: Dr. György Baranovszky
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Consiliul de conciliere al judeţului Csongrád

Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Număr de telefon: (62) 554-250/118 interior Număr de
fax: (62) 426-149
Președinte: Dr. Károly Horváth Adresa de
e-mail: info@csmkik.hu

Biroul de Conciliere județean Fejér

Adresă: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Număr de telefon: (22) 510-310 Număr de
fax: (22) 510-312
Președinte: Dr. József Vári Kovács
E-mail: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Consiliul de conciliere al județului Győr-Moson-Sopron

Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Număr de telefon: (96) 520-202; 520-217 Număr de
fax: (96) 520-218
Președinte: László Horváth Adresa de
e-mail: bekelteto@gymskik.hu

Consiliul de conciliere al județului Hajdú-Bihar

Adresă: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Număr de telefon: (52) 500-735 Număr de
fax: (52) 500-720
Președinte: Dr. Zsolt Hajnal
E-mail: hbkik@hbkik.hu

Biroul de conciliere din județul Heves

Adresa: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Adresă de corespondență: 3301 Eger, Pf. 440.
Număr de telefon: (36) 416-660/105 interior Număr de
fax: (36) 323-615
Președinte: Dr. Csaba Gordos Adresa de
e-mail: hkik@hkik.hu

Consiliul de conciliere al județului Jász-Nagykun-Szolnok

Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Număr de telefon: (56) 510-610 Număr de
fax: (56) 370-005
Președinte: Dr. Dr. Judit Lajkóné Vígh
E-mail: kamara@jnszmkik.hu

Consiliul de conciliere al judeţului Komárom-Esztergom

Adresă: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Număr de telefon: (34) 513-010 Număr de
fax: (34) 316-259
Președinte: Dr. György Rozsnyói Adresa de
e-mail: kemkik@kemkik.hu

Biroul de conciliere din județul Nógrád

Adresă: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Număr de telefon: (32) 520-860 Număr de
fax: (32) 520-862
Președinte: Dr. Erik Pongó
E-mail: nkik@nkik.hu

Biroul de conciliere din județul Pest

Adresa: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Număr de telefon: (1)-474-7921 Număr de
fax: (1)-474-7921
Președinte: dr. Károly Csanádi
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Consiliul de conciliere al județului Somogy

Adresa: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Număr de telefon: (82) 501-000 Număr de
fax: (82) 501-046
Președinte: Dr. Ferenc Novák Adresa de
e-mail: skik@skik.hu

Consiliul de conciliere al județului Szabolcs-Szatmár-Bereg

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Număr de telefon: (42) 311-544, (42) 420-180 Număr de
fax: (42) 420-180
Președinte: Katalin Görömbeiné Dr. Balmaz Adresa de
e-mail: bekelteto@szabkam.hu

Consiliul de conciliere al județului Tolna

Adresă: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Număr de telefon: (74) 411-661 Număr de
fax: (74) 411-456
Președinte: Dr. Ferenc Gáll Adresa de
e-mail: kamara@tmkik.hu

Consiliul de conciliere din județul Vas

Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Număr de telefon: (94) 312-356 Număr de
fax: (94) 316-936
Președinte: Dr. Zoltán Kövesdi Adresa de
e-mail: vmkik@vmkik.hu

Biroul de conciliere din județul Veszprém

Adresa: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Număr de telefon: (88) 429-008 Număr de
fax: (88) 412-150
Președinte: Dr. Csaba Vasvári Adresa de
e-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Biroul de conciliere județean Zala

Adresă: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Număr de telefon: (92) 550-514 Număr de
fax: (92) 550-525
Președinte: Dr. Sándor Molnár
E-mail: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

Mai multe informații despre comisiile de conciliere sunt disponibile aici: http://www.bekeltetes.hu

 1. Protecția datelor

Puteți accesa politica noastră de confidențialitate la https://lashandlashesshop.ro/aviz-de-confidentialitate/.

 1. Drepturi de autor

În conformitate cu secțiunea 1 (1) din Legea LXXVI din 1999 privind drepturile de autor (denumită în continuare: Legea privind drepturile de autor), site-ul web este considerat o operă protejată de drepturi de autor și, prin urmare, toate părțile acestuia sunt protejate de drepturile de autor. În conformitate cu art. 16 alin. (1) din legea privind drepturile de autor, este interzisă utilizarea neautorizată a soluțiilor grafice și software, a creațiilor de programe de calculator de pe site-ul web sau utilizarea oricărei aplicații care poate modifica site-ul web sau orice parte a acestuia. Chiar și cu acordul scris al 303 Media Kft., orice material de pe site și din baza de date a acestuia poate fi reprodus numai cu trimitere la site și cu menționarea sursei.

 1. Operarea conţinutului de date digitale, măsuri tehnice de protecție

Disponibilitatea serverelor care furnizează datele afișate pe site este de peste 99,9% pe an. Datele sunt stocate pe mai multe hard disc-uri pe servere, utilizând tehnologia RAID. În cazul în care unul dintre hard disc-uri este deteriorat, sistemul rămâne operațional cu celelalte gard disc-uri. Se fac copii de rezervă regulate ale tuturor datelor, astfel încât, în cazul unei probleme, datele originale să poată fi recuperate.

 1. Interoperabilitatea conținutului digital cu hardware și software

Datele afișate pe site sunt stocate în bazele de date MSSQL și MySQL. Datele sensibile sunt stocate prin criptare cu o putere adecvată și criptate cu ajutorul suportului hardware integrat în procesor.

 1. Informații privind caracteristicile esențiale ale produselor

Pe site-ul web, informațiile privind caracteristicile esențiale ale produselor disponibile pentru cumpărare sunt oferite în descrierile produselor individuale. Fotografiile sunt ocazional ilustrații, culorile pot să nu corespundă întotdeauna realității!

 1. Corectarea erorilor de introducere a datelor – Responsabilitatea pentru acuratețea datelor furnizate

Clientul are posibilitatea de a modifica datele introduse de acesta în timpul procesului de comandă înainte de finalizarea comenzii. Vă rugăm să rețineți că este responsabilitatea Clientului să se asigure că datele furnizate de Client sunt introduse cu exactitate, deoarece produsul va fi facturat și expediat pe baza datelor furnizate de Client. Prin plasarea unei comenzi, Clientul recunoaște că Contractantul are dreptul de a factura Clientului toate daunele și costurile care rezultă din introducerea incorectă a datelor de către Client sau din date inexacte. Contractantul exclude orice răspundere pentru performanța bazată pe introducerea inexactă a datelor. Vă rugăm să rețineți că o adresă de e-mail introdusă incorect sau o saturație a spațiului de stocare asociat cu căsuța poștală poate avea ca rezultat nelivrarea confirmării și poate împiedica încheierea contractului.

 1. Procedura în cazul unui preț incorect

Este posibil să existe un preț incorect pe site. În special, un preț incorect este un preț care diferă în mod semnificativ de prețul general acceptat sau estimat al unui produs care este în general disponibil pe piață, sau care se poate datora unei erori de sistem sau unei erori tipografice. În cazul unui preț incorect, furnizorul nu poate accepta comanda la prețul incorect și nu este obligat să vândă produsul la prețul incorect. În cazul unei oferte la un preț incorect, nu se încheie niciun contract între părți. În cazul în care clientul face o ofertă la un preț incorect, sistemul o va confirma automat, dar acest lucru nu va constitui o acceptare a ofertei de către furnizor. În cazul în care Clientul face o ofertă (comandă) la un preț incorect, angajatul Contractantului, în cursul confirmării electronice – nu automate – a ofertei (confirmarea 2) trimisă de angajatul Contractantului, atrage atenția Clientului asupra prețului corect și poate oferi încheierea unui contract la prețul corect. Clientul nu este obligat să facă o ofertă și să încheie un contract la prețul corect comunicat de către contractant în locul prețului incorect. În acest caz, nu se încheie niciun contract între părți.

Informațiile furnizate pe site-ul web nu constituie o ofertă din partea contractantului de a încheia un contract. În cazul comenzilor care fac obiectul prezentelor CGC, Clientul este considerat ofertant, iar contractul se încheie în momentul acceptării de către Contractant a ofertei făcute de Client prin intermediul site-ului web, în conformitate cu dispozițiile prezentelor CGC.

 1. Altele

În cazul în care o clauză din CGC este nulă din punct de vedere juridic sau ineficientă, celelalte clauze ale contractului rămân în vigoare, iar clauza nulă sau defectă este înlocuită cu dispozițiile aplicabile.

Contractantul nu are un cod de conduită în conformitate cu Legea privind interzicerea practicilor comerciale neloiale față de consumatori.

 1. Legislație aplicabilă, instanţa compenetă

23.1. În ceea ce priveşte problemele care nu sunt reglementate în prezentele Condiții Generale, se aplică prevederile Ofertei, prevederile Clientului și prevederile legislației în vigoare la momentul respectiv, în special Codul Civil.

23.2. În cazul oricărui litigiu decurgând din contract, părțile contractante se supun de comun acord jurisdicției exclusive a tribunalului local (districtual) sau județean (capitală) care are competență asupra valorii și jurisdicției de la sediul contractantului.

23.3. Prezentele condiții generale rămân în vigoare până la intrarea în vigoare a unor noi condiții generale emise de Contractant.

 1. Dispoziții finale

24.1 Prezentul Contract este valabil în toate cazurile împreună cu contractul electronic (plasarea și confirmarea comenzii) încheiat între Contractant și Client pe site-ul web al Contractantului (lashandlashesshop.ro) sau, în cazul unui contract individual, cu oferta individuală și confirmarea scrisă a acesteia (e-mail, fax, scrisoare).

Documentul intitulat „Informații detaliate privind procesul de achiziție” face parte integrantă din prezentele CGC.

Data: Budapesta, 1 februarie 2018.

Beauty 303 Kft.

 

  

INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIȚIE

A se citi numai împreună cu CGC!

Selecția produselor

Făcând clic pe categoriile de produse de pe site, clientul poate selecta gama de produse dorită și produsele individuale din cadrul acesteia. Făcând clic pe produsele individuale, clientul poate găsi fotografia produsului, numărul articolului, descrierea și prețul. Clientul trebuie să plătească prețul indicat pe site-ul web atunci când face o achiziție. Produsele sunt marcate de către Contractant cu o fotografie ilustrată. Accesoriile și elementele decorative prezentate în fotografii nu fac parte din produs, cu excepția cazului în care sunt evidențiate în mod specific în descrierea produsului. Ne rezervăm dreptul de a modifica dimensiunea, structura și materialul produselor, prețurile sunt orientative. Vă rugăm să rețineți că nu putem fi trași la răspundere pentru orice erori tipografice sau informații incorecte!

Adăugați la coș

După selectarea unui Produs, puteți face clic pe butonul „Adaugă în coș” pentru a adăuga orice număr de Produse în coșul dvs. de cumpărături, fără a avea obligația de a cumpăra sau de a plăti, deoarece adăugarea unui Produs în coșul dvs. de cumpărături nu constituie o ofertă.

Vă recomandăm să adăugați un produs în coșul de cumpărături chiar dacă nu sunteți sigur că doriți să îl cumpărați, pentru că astfel puteți vedea ce produse ați selectat în acest moment cu un singur clic și le puteți vizualiza și compara pe un singur ecran. Conținutul coșului de cumpărături poate fi modificat în mod liber până la finalizarea comenzii prin apăsarea butonului „Trimite comanda”, puteți elimina produse din coș după cum doriți, puteți adăuga produse în coș după cum doriți sau puteți modifica numărul de produse pe care doriți să le comandați. Prin apăsarea butonului „Trimiteți comanda”, vă obligați să plătiți pentru articolul (articolele) comandat(e).

Dacă adăugați produsul selectat în coșul de cumpărături, fereastra coșului de cumpărături va apărea pe pagină și veți vedea numărul de produse pe care le-ați adăugat în coș. Dacă nu mai doriți să selectați alte produse, închideți fereastra coșului și continuați să navigați și să faceți cumpărături.

Vezi coșul

Atunci când utilizați site-ul web, puteți verifica conținutul coșului de cumpărături în orice moment, făcând clic pe pictograma „Coș de cumpărături” din partea de sus a site-ului web. Aici puteți elimina produsele selectate din coș sau puteți modifica numărul de articole din coș. Sistemul va afișa informațiile corespunzătoare detaliilor pe care le-ați modificat, inclusiv prețul produselor adăugate în coș și costurile de livrare.

Dacă nu doriți să selectați alte produse și să le adăugați la coș, puteți continua cumpărăturile închizând fereastra coșului.

Introducerea datelor clienților

După ce faceți clic pe butonul „Casierie” din fereastra Coșului de cumpărături, puteți selecta metoda de primire, metoda de plată. Faceți clic pe butonul „Proceed to checkout” și introduceți adresa de livrare/facturare.  În caseta de text „Detalii de facturare” puteți introduce numele complet, adresa, numele companiei, numărul de identificare fiscală, numărul de telefon, adresa de e-mail. În caseta de text „Adresa de expediere”, sistemul stochează automat datele pe care le-ați introdus în „Informații de facturare”. Dacă solicitați livrarea la o altă adresă, vă rugăm să introduceți detaliile corecte. În caseta de text „Note de comandă” puteți introduce orice informații suplimentare doriți.

Verificarea comenzii

După ce ați completat căsuțele de text indicate la punctul anterior, puteți continua procesul de comandă sau, făcând clic pe pictograma „Coș”, puteți șterge/rectifica datele introduse până acum sau puteți reveni la conținutul coșului. Dați clic pe butonul „Continuă la finalizarea comenzii” pentru a vedea un rezumat al datelor pe care le-ați introdus anterior, cum ar fi conținutul coșului, utilizatorul, datele de facturare și de livrare și suma pe care trebuie să o plătiți (nu puteți modifica aceste date aici decât dacă dați clic pe butonul „Înapoi”).

Utilizarea cuponului de reducere

Dacă aveți un cupon de reducere pe care l-ați primit anterior de la contractanții dumneavoastră, îl puteți copia în meniul coșului de cumpărături, introduceți-l în câmpul „Cod cupon” și faceți clic pe butonul „Utilizare cupon” pentru a-l valida. Dacă introduceți un cod cupon valabil, reducerea solicitată de către contractant va fi dedusă automat din valoarea produselor din coșul de cumpărături.

Finalizarea comenzii (formularea unei oferte) – comandă cu obligație de plată

Dacă sunteți convins că conținutul coșului de cumpărături corespunde produselor pe care doriți să le comandați și că datele dvs. sunt corecte, vă puteți finaliza comanda (faceți oferta) făcând clic pe butonul „Trimite comanda” după ce ați bifat căsuța „Accept politica de confidențialitate, termenii și condițiile”. Prin apăsarea butonului „Trimite comanda”, recunoașteți în mod expres că oferta dvs. este considerată ca fiind făcută și că, comanda dvs. este supusă plății.

Prelucrarea comenzii

Comenzile sunt procesate continuu și în două etape. Puteți plasa o comandă în orice moment. Veți primi mai întâi un răspuns automat și apoi comanda va fi confirmată de către contractant. În cazul în care comanda este plasată după orele de program, aceasta va fi procesată în următoarea zi lucrătoare. În cazul în care oferta dvs. nu este confirmată de către contractant în conformitate cu acești Termeni și condiții generale, veți fi obligat să vă mențineți oferta pentru o perioadă de numai 48 de ore.

E-mail de confirmare automată

Veți primi o notificare prin e-mail din partea contractantului la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o după ce ați plasat comanda. Această confirmare este un e-mail automat de confirmare a primirii comenzii dvs. prin intermediul site-ului web, dar nu constituie o acceptare a ofertei dvs. În cazul în care descoperiți că notificarea automată de confirmare prin e-mail conține informații incorecte despre dumneavoastră (de exemplu, numele, adresa de livrare, numărul de telefon etc.), trebuie să ne notificați imediat prin e-mail, împreună cu informațiile corecte.

Dacă nu primiți un e-mail de confirmare automată în termen de 24 de ore de la plasarea comenzii, vă rugăm să ne contactați, deoarece este posibil ca comanda dvs. să nu fi fost primită din motive tehnice.

Încheierea contractului, acceptarea ofertei de către Contractant

Contractantul este obligat să vă confirme oferta printr-un al doilea e-mail, neautomat, în cursul zilei lucrătoare care urmează zilei în care a fost trimisă oferta dvs. (CGC 5.2) Contractul se încheie în momentul acceptării de către Contractant a ofertei dvs. Este posibil ca produsul ales de dvs. să nu fie disponibil în depozitul nostru. Data de livrare preconizată pentru comenzi sau dacă produsul este disponibil în depozitul nostru va fi indicată în cel de-al doilea e-mail de confirmare pentru fiecare comandă. Prin urmare, termenul real de livrare va depinde de disponibilitatea stocului, dar veți fi informat despre acest lucru în cel de-al doilea e-mail și veți putea indica dacă acest lucru este acceptabil pentru dvs. Dacă nu puteți accepta termenul de livrare și dacă notificați acest lucru contractantului prin e-mail în termen de 48 de ore de la primirea celui de-al doilea e-mail de la Contractant, contractul nu va fi încheiat și nu veți fi obligat să plătiți, iar Contractantul nu va fi obligat să livreze.

Metode și condiții de plată:

Totalul obligațiilor dumneavoastră de plată

Rezumatul comenzii și cel de-al doilea e-mail de confirmare vor include toate costurile pe care trebuie să le plătiți. Factura și rezumatul comenzii sunt incluse în pachet.

Metode de plată:

Rambursare

Puteți alege să plătiți curierului suma totală a produsului și taxa de livrare în numerar în momentul livrării produsului comandat, în momentul în care primiți bunurile.

Plata prin card de credit

Aveți opțiunea de a plăti prețul de achiziție al produselor cu cardul de credit prin intermediul site-ului și serviciului criptat al băncii.

Plata cu cardul de credit este asigurată de Barion.

Plata Pay Pal

Aveți opțiunea de a plăti prețul de achiziție al produselor prin Pay Pal.

Plata în avans, număr de cont

Puteți plăti prețul produsului în avans în următorul număr de cont bancar: 11710002-20196219 Otp Bank Zrt. Titularul contului:Beauty 303 Kft.

Primirea produsului comandat:

Livrare la domiciliu:

Produsele afișate pe site sunt disponibile pentru livrare la domiciliu.

Costuri de transport:

Costul de livrare a produsului va fi indicat în momentul comenzii. Livrarea la ușa dvs. este efectuată de serviciul de curierat GLS. Contractantul va furniza datele dumneavoastră de contact transportatorului. Prin acceptarea termenilor prezentei Politici de confidențialitate, sunteți de acord în mod expres ca Contractantul să furnizeze datele dumneavoastră Furnizorului.

Prezumția dreptului de a prelua

Persoana însărcinată de către Contractant cu acceptarea produsului este considerată reprezentantul dumneavoastră desemnat care, pe lângă preluarea produsului, are dreptul de a face declarații în legătură cu transferul produsului.

Procedura de opoziție calitativă și cantitativă

În momentul preluării produselor, sunteți obligat să declarați orice obiecții de calitate sau cantitate pe care le aveți cu privire la produsele primite și să comparați produsele primite cu articolele de pe factură și să raportați orice discrepanțe.

Vă rugăm să rețineți că ar trebui să inspectați coletul înainte ca curierul să îl livreze și să solicitați un raport dacă observați vreo deteriorare. Nu suntem în măsură să acceptăm nicio cerere de despăgubire ulterioară fără un raport.

În cazul în care nu ați formulat obiecții în momentul primirii, se consideră că articolele de pe factură au fost livrate integral.

Puteți reclama calitatea după livrare numai pentru defecte care nu sunt vizibile cu ochiul liber (defecte ascunse) în perioada de garanție obligatorie pentru produs.

În cazul unei lipsuri minore care nu împiedică utilizarea corespunzătoare a produsului livrat, nu aveți dreptul să refuzați să luați în primire produsul sau să refuzați să plătiți prețul produsului pe aceeași bază.

Vă rugăm să rețineți că, în toate cazurile, vom face o fotografie și/sau o documentație video a produselor pe care ni le returnați pentru a verifica starea produselor în momentul returnării.

Termen de livrare

Termenul general de execuție a comenzii este de maximum 14 (1 zi lucrătoare pe site-ul nostru, îl reducem?) zile de la a doua confirmare a comenzii sau, dacă contractantul își exercită acest drept, de la data creditării avansului în contul bancar al Contractantului. Această dată de livrare este orientativă, iar orice abatere de la aceasta va fi notificată prin e-mail. Prin acceptarea acestor termeni și condiții generale, recunoașteți că, Contractantul exclude în mod expres orice răspundere pentru daune-interese pentru depășirea termenului de livrare.

Rezerve

Este posibil ca unele produse de pe site-ul nostru să nu mai fie comercializate. Ne rezervăm dreptul de a refuza total sau parțial comenzile care au fost deja confirmate. Executarea parțială poate avea loc numai după consultarea cu dvs. În cazul plății în avans a prețului de achiziție a produsului, suma vă va fi rambursată în termen de 5 zile lucrătoare.

Pentru aspectele care nu sunt acoperite de informațiile detaliate privind procesul de achiziție, prevalează CGC!

Altele

Prezentele CGC sunt guvernate de legislația maghiară.

Aceste CGC sunt disponibile atât în limba engleză, cât și în limba maghiară. În cazul în care există discrepanțe între cele două versiuni, prevalează versiunea în limba maghiară.

Budapesta, 1 februarie 2018.

Beauty 303 Kft.